O nás

V roce 1993 byly zakoupeny 4 klisny - Mona, Dia, Morgana a Brita. Následovalo zalo?ení Jezdeckého klubu tělovýchovné jednoty Jeřice.
Soustředili jsme se předev?ím na chov vlastních koní, abychom roz?ířili jejich počet. V tomto roce se narodila tři hříbata - Dolly, Matea a Morgan. Klisna Dolly zůstává v Jeřicích dodnes, dosáhla sportovní úrovně ?ST? v drezúře a nyní se věnuje mateřským povinnostem. První hříbě se jí narodilo v roce 2004 ? klisnička Donatela po Carismo. V roce 1995 se narodil Diamant, tento kůň také zůstal u nás a v současné době působí jako parkurový kůň na úrovni "ST", je jedničkou stáje. V roce 1996 se koně přestěhovali do bývalé odchovny dobytka, kde bylo po kompletní rekonstrukci vybudováno 16 prostorných boxů. V tomto roce se narodil hřebeček Markýz. Byl odprodán soukromému majiteli a do dne?ních dnů zůstává v na?ich stájích. Do nových stájí se v roce 1997 narodila dal?í dvě hříbata - Dona a Marin. Také byla zakoupena klisna Parma, která tři sezóny sportovala a v roce 2003 se jí narodilo hříbě ? klisnička Porta po Le Voltaire. Současně přibyli i dal?í koně jiných majitelů. Roku 1998 při?la na svět klisnička Dixi, která ji? startuje velice úspě?ně v ?S? parkurech. V roce 1999 přibyla do stáje klisna Monika, která skákala "ST" parkury a v této době čeká u? 2. hříbě. Nyní se u nás nachází zhruba 30 koní, z nich? 13 je v majetku pana Poura a ostatní jsou soukromých majitelů.
V?echny na?e sportovní koně působí na závodech v parkuru a drezuře pod vedením na?í jezdkyně ?árky Pourové.

Na?e slu?by jsou určené pro velké mno?ství zákazníků. Nabízíme výuku jízdy na koni pro začátečníky i pro velmi pokročilé jezdce na jízdárně i v terénu. Zájemci o pravidelný výcvik mohou vyu?ít 10-hodinový kurz nebo se mohou stát členy na?eho JK a naučit se na koních jezdit i starat se o ně.

Dále nabízíme ustájení a výcvik.koní. U nás si mů?ete s důvěrou ustájit v?echny kategorie koní od odstávčat a? po vrcholové sportovce. Pro chovné klisny a hříbata je od jara do podzimu k dispozici pastva, přes zimu jsou ustájeni v boxech a ka?dý den jsou pou?těni do výběhů. Rekreační a sportovní koně jsou ustájeni v prostorných boxech, dle přádní majitelů jsou pou?těni do výběhu. Jezdcům je k dispozici travnaté kolbi?tě a nový pískový obdélník 25 x 70 m. Dále je mo?né vyu?ívat lon?ovací kruh a tréninkový pás. Okolní příroda přímo vybízí k nádherným vyjí?ďkám.

Pokud sháníte nového koně, mů?ete se na nás také obrátit. V současnosti je na prodej okolo 5 koní různých kategorií.

 
[CNW:Counter]