Nabízíme
  • Ustájení koní - celková kapacita 40 boxů, k dispozici travnaté a pískové kolbi?tě, výběhy, pastvina, tréninkový pás pro koně
  • Parkurový výcvik koní
  • Drezurní výcvik koní
  • Výuku parkurového skákání
  • Výuku drezury koní
  • Vyjí?ďky po nádherném okolí
  • Členství v JK s výukou jízdy na koni a péče o koně
  • Prodej koní v?ech kategorií
  • Přípravu klisen k výkonnostním zkou?kám