EQUISERVER.eu – server o koních a pro koně
  
Přehled koní v našich stájích
 
Alex
Alex je zatím poslední hříbě klisny Moniky. Je po Aristo Z a narodil se 12.5.2010
 
      
Century
Centinka je dcerou Taarla a klisny po Cent A1/1. V předchozích letech startovala v parkurech do stupně L.
 
Certa II
Certa alias Bandurek se narodila v roce 2009 a je dcerou klisny Century a hřebce Gaspari I.
 
      
Daria
Daria se narodila 2. 8. 2006. Je to třetí hříbě klisny Dolly po hřebci Carismo. V současné době probíhá základní výcvik této mladé klisny, klisna je nabídnuta k prodeji.
 
Diamant
Diamant je ná? nejúspě?něj?í parkurový kůň. Pravidelně se účastnil ST parkurů a MČR. Narodil se v roce 1995, je po hřebci Arras z matky Dia po Doremit 23. Nyní si po dlouhé kariéře u?ívá zaslou?eného odpočinku.
 
      
Dina
Dina se narodila 5. 4. 2008. Její matkou je Dolly a otcem Lordano.
 
Dion
Hřebeček po Dormane du Puy narozený 22. 4. 2009 klisně Monice.
 
      
Dixi
Dixi je klisna narozená v roce 1998 po Landos z matky Dia. Soutě?ila v parkurech L - S a při své první účasti v drezurních soutě?ích v L i S zvítězila.
 
Dolly
Dolly je nyní chovná klisna, která dala prozatím 5 hříbat. Ve své sportovní kariéře se dvakrát účastnila MČR juniorů v drezúře a dosáhla výkonnosti ST. Je po hřebci 71 Quoniam II - 125 z matky Dia.
 
      
Donatela
Donatela je sedmiletou dcerou klisny Dolly a hřebce Carismo. Vyniká předev?ím výbornou mechanikou pohybu i dobrým charakterem. Výkonnostní zkou?ky klisen absolvovala se 7,57 body a je zapsána do hlavní plemenné knihy.
 
Elza-Poly
Polyna je klisna po Tajfun, která je v soukromém majetku a věnuje se předev?ím rekreačnímu je?dění.
 
      
Etienne
Etienne je pětiletou dcerou Elzy-Poly po hřebci Silvio II.
 
Hakim
Hakim je 13-letý hřebec po Landos z Hatie po Obvod, který se narodil u pana Koudely v Náchodě. Obsedali jsme ho v 8 letech. V loňské sezoně začal skákat parkury st. S.
 
      
Havaj
Havaj se narodila 15. 7. 2000 u pana Koudely v Náchodě. Je z matky VČ 1560 Hatie a po otci 679 Nabuchonodosor. Se svou majitelkou se účastní hobby soutě?í.
 
Impala
Impala je kobylka narozená v roce 2000 z matky po 3261 Darex a po hřebci Catalin VII. V minulosti skákala L parkury, nyní chodí s juniorkami jejich první soutě?e a věnuje se mateřským povinnostem.
 
      
Lady
Lady je 23 letá klisna po Lomikar, která je předev?ím výbornou učitelkou pro úplné začátečníky.
 
Lusso
Lusso je hřebeček narozený v červenci 2007 kobylce Lady po Lomikar. Jeho otcem je Quirado po Quidam de Relvel a v současné době je obsedán.
 
      
Markýz
Markýz je největ?í, ale také nejklidněj?í kůň z na?í stáje, který se věnuje výcviku jezdců a vyjí?ďkám do přírody.
 
Merlin
Merlin je 7-letý spolehlivý koníček, který slou?í svému majiteli na vyjí?ďky po okolí a také se účastní ni??ích parkurových soutě?í. Jeho otcem je Minerál.
 
      
Mona
Monča se narodila 15. 2. 1980. Za svůj dlouhý ?ivot přenesla přes první parkury mnohé začínající jezdce. Přes svoji malou vý?ku dokázala skákat parkury stupně L a drezura L jí také nečinila problémy. Jejím posledním "svěřencem" byla ?árka Pourová, se kterou vítězila v dětských soutě?ích. Posledních deset let si v na?í stáji u?ívala zaslou?eného důchodu ve výběhu. Monča zemřela 10. 12. 2007.
 
Monika
Monika je 20-letá klisna, která sportovala a? do ST parkurů. V současné době se věnuje mateřským povinnostem, u nás se jí narodili u? 3 hřebečci.
 
      
Pepíček
Pepíček je koník sice bez původu, ale o to víc ?ikovný. Se svou jezdkyní se účastní parkurových soutě?í a vět?inou odjí?dí s pěkným umístěním.
 
Primo
Primo se narodil 27. 5. 2006 sportovně úspěsné klisně Monice, která má výkonnost ST. Jeho otcem je mladý talentovaný Princ Power, v jeho? ?ilách koluje krev legendárního Pilota. Primo je nyní v základním výcviku a je nabídnut k prodeji.
 
      
Rino
Rino (Rí?a) se narodil 13. 6. 2007 klisně Monice. Jeho otcem je Rock´n Roll. Rino je nyní čerstvě obsednutý a bude se chystat na sportovní kariéru.
 
Ta?kář
Ta?kář je 22-letý plnokrevný valach, který v mládí běhal překá?kové dostihy, chodil military, potom se úspě?ně účastnil drezury do stupně S a nyní je perfektním profesorem pro mladé jezdce. Je naprosto zdravý, v dobré kondici.
 
      
Werbert
Bertík je hřebeček od klisny Dolly a hřebce Werbespot narozený v roce 2009.